Klodzko
město, kde kráčela česká historie aneb,dotvořte si zájezd sami...

NOVINKA

Navštivte s námi příhraniční město Klodsko, které nám na každém kroku připomíná společnou Česko-polskou historii. Při procházce Vás zaujme "malý Karlův most", dobrodružný labyrint podzemních chodeb,či Kladská pevnost.Ve městě nalezneme i stopy Arcibiskupa Arnošta z Pardubic a další zajímavosti.

Program: Odjezd ráno, dopoledne příjezd do Klodzka. Společně si prohledneme toto městečko,kterým procházela i česká historie a které nabízí mnoho zajímavostí.

Projdeme se náměstíčkem se starobylou radnici a nejstaršími měšťanskými domy. Přejdeme přes gotický most sv. Jana,"bratra Karlova mostu", který svými sochami vyjadřuje spjatost s českou historií. Naší procházku dovršíme návštěvou kostela Nanebevzetí p. Marie, kde je pochován český arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Na závěr nás česká interaktivní podzemní stezka plná dobrodružství, která byla vybudována obyvateli Klodska na ochranu před nájezdy vojáku.Zde uvidíme, jak se lidem žilo v podzemí v době nebezpečí.

K základnímu programu si sami vyberte doplńující program, aneb, DOTVOŘTE SI ZÁJEZD dle vlastního výběru!

A) Prohlídka PEVNOSTI v Klodsku, která je hlavním rozpoznávacím objektem Klodska a zároveň jednou z nejzajímavějších atrakcí Dolního Slezska. Nezapomenutelné zážitky připraví procházka podzemním labyrintem minérských chodeb nebo pohled z vyhlídkového bastionu na město a okolí. A děti jistě zaujme výstřel z repliky historického děla...

Příplatek za vstupné k zákl.ceně: Pevnost - nádvoří nebo minérské chodby : 70,- Kč/dítě

Pevnost - nádvoří + minérské chodby : 100,- Kč/dítě

Výstřel z děla : 10,- Kč/dítě

B) RUČNÍ PAPÍRNA a MUZEUM PAPÍRU, kde se seznámíme s tím, jak se dříve vyráběl ručně papír. Na vaše přání lze objednat "dílny", kde si děti samy vyrobí ručně papír.

Samozřejmostí je nákup suvenýrů z ručního papíru.

Příplatek za vstupné k zákl.ceně: s čes. průvodcem : Papírna - muzeum : 70,-Kč/dítě

Papírna - muzeum + dílna: 120,-Kč/ dítě

C) Návštěva KOSTNICE v Czermne. Je to unikátní a jediná památka svého druhu v Polsku. Zdi kostnice jsou pokryty třemi tisícovkami lidských lebek...

Poté se projdeme lázeňskou kolonádou v KUDOVĚ ZDROJ a zbyde i čas na nějakou sladkost v jedné z mnoha místních cukráren...Vše dle dohody.

Příplatek za vstupné k zákl.ceně: 30,-Kč/dítě

D)  Návštěva v MINILANDU Pokud se budete chtít cítit jako Guliver ve světě Liliputánů nebo jako Alenka v říši divů,tak to musíte navštívit park miniatur....Budete se procházet krásnými zahradami, alejemi stromu a rostlin a přitom obdivovat zajimavé miniatur nejznamějších budov světa.

Příplatek za vstupné k zákl.ceně: 110 ,-Kč/dítě

3 Pedagogové ZDARMA Vhodné pro ZŠ od.3.tř. ZŠ, i pro SŠ

DOPRAVA: Zahraničním aurokarem s klimatizací, TV, barem, WC, bezpečn.pásy samozřejmostí...

V ceně doprava, prohlídka města s výkladem, služby českého průvodce,vstup do podzemí v Klodzku,zahr.poplatky.

NA PŘÁNÍ : A - Pevnost Klodsko, B Ruční papírna s muzeem C Kostnice + Kudowa Zdroj D Miniland ( Ceny viz. výše)

Ceny jsou platné při min. 45 platících osobách + 3 ZDARMA

Nutné cestovní pojištění + 29,-Kč/os.

ČESKÝ PRŮVODCE po celý den SAMOZŘEJMOSTÍ !

NOVINKA - vhodné,jak pro I.st. ZŠ,tak i pro II.st.ZŠ a SŠ